• Reklama
  • Torowe Płyty Nośne GTP

   Torowe Płyty Nośne GTP

  • Slider 12

   Torowe Płyty Zbierające GTW

  • Slider 10

Jak kupować tabor kolejowy?

Podsumowanie

Jak widać na przestrzeni ostatnich lat na rynku dostaw taboru szynowego narosło wiele nieprawidłowości, a czasami patologii, których należy bezwzględnie uniknąć w przyszłej perspektywie. Niestety, przytoczone przykłady nie wyczerpują znacznie szerszego wachlarza niegodności i nieprawidłowości, jakie wciąż występują w procesie zakupu przez samorządy i późniejszej eksploatacji pojazdów przez pasażerskich przewoźników kolejowych. Ogromnym problem jest wciąż brak egzekwowania przez zamawiających kar wobec dostawców za naruszenie wymogów opisanych w przetargach. Powodem tego jest kompletny brak prawidłowego i zgodnego ze sztuką eksploatacyjną ewidencjowania i klasyfikowania rodzaju uszkodzeń i wykonanych działań naprawczych, a także przyczyn ich powstawania. W ten sposób producenci, mimo zapisanej w przetargach odpowiedzialności finansowej za niezachowanie np. wskaźników dostępności, niezawodności, trwałości powłok malarskich, błędów konstrukcji czy choćby minimalnego przebiegu zestawów kołowych do pierwszego toczenia, uciekają od odpowiedzialności, a koszty usuwania tych nieprawidłowości ponosi przewoźnik, rekompensujący sobie to w dopłacie od samorządu. Przyzwolenie polityczne dla takich nagannych praktyk musi być czym prędzej zaniechane, gdyż szkodzi to jakości dostarczanych pojazdów a pośrednio wpływa na obniżenie bezpieczeństwa systemu kolejowego

Niedopuszczalne jest dalsze stosowanie naginania procedur dopuszczania pojazdów kolejowych dla partykularnych interesów przewoźnika lub elit politycznych do jakich dochodziło w ostatnich latach. Grozi to bowiem funkcjonowaniem w systemie transportowym pojazdów, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio przyczyną katastrofy kolejowej na niespotykaną dotąd skalę.

autor: Piotr Kazimierowski

 • Dodaj link do:
 • Logowanie
  Formularz logowania
 • Polecamy
  • Co hamuje intermodal?

   Transport intermodalny, najczęściej utożsamiany z przewozem kontenerów mógł normalnie się rozwijać, niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków do jego zdrowego rozwoju opartego o szkielet sieci kolejowej sprawne, nowoczesne terminale przeładunkowe.

   Więcej
  • Jak kupować tabor kolejowy?

   Każdy urząd marszałkowski zamawia inne typy pociągów pasażerskich. W efekcie liczba typów i wariantów pojazdów kolejowych, jakie wjechały na tory w ostatnich kilku latach, jest bliska liczbie wszystkich serii lokomotyw, jakie kursowały w powojennej Polsce. Za kilka lat koszty serwisowania takich pociągów mogą samorządom odbić się czkawką.

   Więcej
  • Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej BETONFERTIGTEILE

   Wykorzystanie modułowych konstrukcji infrastrukturalnych, wykonywanych głównie z żelbetonu w specjalistycznych zakładach i dowożonych bezpośrednio na plac budowy dokładnie w czasie zaplanowanego ich montażu, mogłoby znacząco wpłynąć na skrócenie czasu realizacji wielu inwestycji. Natomiast skrócenie czasu remontu czy modernizacji bezpośrednio przekłada się na krótszy czas zamknięć torowych, a więc ogranicza straty u przewoźników.

   Więcej
  • Procedura SMS-PW-17 narzędzie systemu bezpieczeństwa czy regulacji rynku?

   Procedura SMS-PW-17 została utworzona jako integralny element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem narodowego zarządcy infrastruktury do wdrożenia którego był zobowiązany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

   Więcej
  • Wymagania dla kolejowej infrastruktury usługowej

   Jak się okazuje w projektowaniu i realizacji wielkich inwestycji infrastruktury kolejowej bardzo często zapominamy o tworzeniu obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, w pełni interpretacyjnej sieci kolejowej.

   Więcej